Природен парк Златни пясъци: За туристите

На територията на парка са разработени пет туристически и пет специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно разнообразие на парка. Те са подходящи за пешеходен туризъм, природо – познавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, фото-туризъм, и за хора със специални нужди. Всеки от обособените маршрути си има специално наименование – „Червен“, „Син“, „Жълт“, „Зелен“ и „Оранжев“, които водят до различни хижи, почивни бази и комплекси. По протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси и огнища, в близост до старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни гледки морето, парка и курортния комплекс.

– Червен маршрут – от кв. Виница до с. Кранево с дължина 14200 м и продължителност 270 мин. Маршрутът минава покрай Ковшак чешма, добре уредени кътове за пикник и отдих, вековен чинар до Аладжа манастир, чешма „1300 години България” до х. Корабостроител и Кальова чешма, детски кът за игра, чешма „Свети Седмочисленици” и Къта на влюбените. По целия маршрут се редуват различни типове растителност.

– Син маршрут – от Аладжа манастир, покрай х. Аладжа, чешма „1300 години България”, х. Корабостроител, чешма „Йордан Минков”, р-т „Горски кът” до комплекс „Златни пясъци”. Продължителност – 80 мин.

– Жълт маршрут – тръгва от Аладжа манастир, минава покрай х. Аладжа, погледна беседка, Чешма на туристите – ветерани, чешма “Св. Седмочисленици”, р-т “Горски кът” и излиза до комплекс „Златни пясъци”. Продължителност – 90 мин.

– Оранжев маршрут – започва от Аладжа манастир, минава покрай х. Аладжа, „Т”-образното кръстовище и стига до туристическа база „Академик”. Продължителност – 40 мин.

– Зелен маршрут – започва от Аладжа манастир, минава покрай чешма „Св. Седмочисленици”, м. Бежаната и през вилната зона и стига до спирка „Панорама”. Продължителност – 150 мин.

Обособени са и специализирани следните маршрути:

– Домът на сойката – природо-познавателен детски кръгов маршрут, представящ типичните за парка животински видове в тяхната естествена среда. По маршрута е изграден детски кът. Маршрутът е подходящ за деца от всички възрастови групи, както и за техните родители. Продължителност – 90 мин.

– Природа за всички – изграден, за да осигури лесен достъп за хора с увреждания, включително за незрящи и ползващи инвалидни колички. Има информационни табели с надписи на брайлово писмо до характерни дървесни видове. Продължителност – 40 мин

Дендрологичен маршрут – представя типичните за парка дървесни и храстови видове, покрай пътеката, свързваща Аладжа манастир с Катакомбите. Продължителност – 40 мин.

– Песента на гората – образователен интерактивен маршрут, представящ по интересен начин птичето царство и песните на често срещани птици в парка. Мястото за отдих по маршрута е и място за опознаване на горските обитатели. Продължителност – 60 мин.

– Вело-маршрут – Посетителски център – с. Кранево, продължителност 40 мин. Внимание! Маршрутът съвпада с пешеходен маршрут и велосипедистите трябва да бъдат особено внимателни.

На територията на ПП „Златни пясъци“ се намира обособеният в полза на всички посетители информационен център на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“, който предлага: водачество по маршрути, тематични лекции и беседи, и аудио-визуално представяне на защитени територии, консултации по програма Еко-училища, алтернативни форми на туризъм, планински велосипеди под наем, информационни издания и публикации за природозащитата в България, удобен паркинг за колите на гостите.

На територията на ПП „Златни пясъци“ и в непосредствена близост се намират следните хижи, почивни бази и комплекси:

– Хижа „Аладжа”

– Хижа „Корабостроител“

– Ресторант „Горски кът”, който се намира в близост до комплекс “Златни пясъци”

– Почивна станция на Пристанище Варна

– Парк-хотел „Биляна”

– Почивна база „Академик”

Автомобилните подходи към парка са пет и са насочени съответно към Аладжа манастир, почивна станция „Корабостроител”, хотел „Горски Рай” и местността „Калето”. На територията на парка са изградени 10 броя паркинги с общ капацитет 135 леки автомобили. Пред Аладжа манастир има спирка на обществения транспорт.