Днес, 11.01.2018 година, в деня, в който започва Българското Европредседателство, българският парламент като втора точка в дневния си ред ще гласува вечното удължаване на нереализираните решения за урбанизиране на на земеделските земи.

С преходни и заключителни разпоредби към Закона за посевния и посадъчния материал, се предлагат промени в Закона за опазването на земеделските земи, които значително улесняват промяната на предназначението на земеделските земи и тяхното застрояване и удължават за вечни времена валидността на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи, както на бъдещите, така и на дадените в миналото, и дори и на тези с вече изтекла валидност.

С това Парламентът дава зелена светлина за окончателното бетониране на Българското Черноморие, където множество земи бяха с променено предназначение, но не можеха да се застроят поради изтичането на срока на валидност на решенията за промяна на предназначението им. В това число са и най- фрапантните заменки на дюни по Черноморието (за повече информация – http://forthenature.org/cases/9).

С тези промени българската държава окончателно абдикира от конституционното си задължение да опазва земеделските земи за земеделско ползване и да допуска промяна на предназначението им за неземеделски цели само по изключение при доказана нужда. През 2011 г. от закона отпадна задължението решенията за промяна на предназначението да се преразглеждат всяка година, ако не са реализирани, а днес в НС се предлага да отпадне и всяко ограничение в срока на валидност на нереализираните решения – да са вечно валидни, за да може собствениците на земите спокойно да търсят и чакат инвеститора, който ще ги застрои.

Тази поправка е изключително скандална, защото я няма в първоначалния текст на Закона за посевите и посадъчния материал и се появява по време на неговото второ четене в Комисия в устна форма. Няма публикувани мотиви за тези промени и тяхната обосновка. Така обществото на практика ще бъде поставено пред свършен факт, без информация и възможност за обществено обсъждане на промените, така както изисква Законът за нормативните актове.

Промени в едни закони чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони, бяха съществена корупционна практика на Тройната Коалиция, която преди години бе сериозно критикувана от ръководителя на ГЕРБ Бойко Борисов, тогава в опозиция. В момента с промените в Закона за посевите и посадъчния материал се правят промени в текстовете на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за горите, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за защита на растенията и др., като поправките в тях нямат никаква връзка с основния закон! От 52 страници предложения за второ четене, 9 страници са с предложения по Закона за посевите и посадъчния материал и 43 страници са посветени на другите закони!

Коалиция „За да остане Природа в България“ се обръща към Парламента с искането поправките в Закона за опазване на земеделските земи да бъдат отхврълени и веднъж завинаги да се преустанови практиката да се гласуват закони в преходни и заключителни разпоредби, които въобще не касаят разглеждания в момента закон.

Пълната прозрачност на работата на Парламента е единствения механизъм в момента, който може да предотврати корупцията там.

В случай, че тези поправки бъдат приети, природозащитните организации ще се обърнат към Президента с молба за негово вето!

Повече информация:
Доклад за второ четене в Парламента на ЗИД на Закона за посевите и посадъчния материал – http://www.parliament.bg/pub/plenary_documents/753-07-20_Doklad_KZH_2-ro_ZID_ZPPM.pdf
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2584/reports/ID/7394

Стенограми от второ четене в Комисията по земеделие и храни
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2584/steno/ID/4863

Програма на НС с доклада за второ четене в зала на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез който се прокарват скандалните промени в Закона за опазване на земеделските земи:
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/988

Share