Logo_BSCP (2)Днес, 28.03.2016 г. АПБ подписа първият Рамков договор за реализиране на първият финансов инструмент в България с Байк Венчърс ООД.

Договорът е с продължителност на изпълнение 6 месеца. Идеята е да се изградят велопътеки на територията на Западна Стара планина за планинско колоездене, с две степени на трудност и шосейни веломаршрути в района на Западна Стара планина и Природен парк „Българка“ и да се създадат туристически продукти/пакети, предлагащи каране по изградените маршрути – варианти с различна трудност и времетраене, настаняване и храна в местни семейни хотели и къщи за гости. Част от туристическия продукт включва и посещение на местни атракции и забележителности в района на Западна Стара планина и Природен парк „Българка“ като дегустации на вина, посещения на мандри и ферми, посещения на пещери, водопади, въжени градини, природни феномени, манастири, исторически забележителности и др. Разработените маршрути попадат на територията на 2 защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – BG 0001040 ЗЗ „Западна Стара планина“ и BG0002002 ЗЗ „Западен Балкан“ и Природен парк „Българка“.

Сключеният Рамков договор е на стойност: 37544,40 лв, което представлява 90% от общата му стойност.

Финансовите механизми са едни от най-новите инструментариуми, които чрез Българо-швейцарската програма се изпълняват за първи път в България. Те представляват модели за генериране на приходи от услуги, които се развиват в защитени територии. Очакваният резултат е, когато стартиращите бизнеси започнат да генерират печалба до 20 % от нея да бъде пренасочена за нуждите на управление на дадената защитена територия.

Асоциация на парковете в България администрира програмата за финансови инструменти като част от партньорския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share