Днес, 29 Ноември 2013 г., Асоциация на парковете подписа последният договор от първата сесия по Програма за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ) със „Синевка” ООД.

Проектното предложение на „Синевка“ ООД цели да създаде микропредприятие, което да преработва горски плодове в сладка по традиционна рецепта. Ще бъде разработена и приложена методика за устойчиво събиране на горските плодове и билки в района на Западна Стара планина. Чрез създаването на микропредприятието за производство на сладка от горски плодове с методика за устойчиво събиране на плодовете, а също и методика за обучение на ученици и деца, включваща посещение в планината. Цехът за сладко ще се намира на територията на община Чипровци, а продукцията ще се събира от Чипровския балкан, в периода май-октомври. Асоциацията на парковете в България финансира 60% от изпълнението на подпомагащия биоразнообразието бизнес до максимален размер от 30 000 лева. Договорът е със срок на изпълнение 29 ноември 2013 г. – 31 януари 2015 г.

С подписването на договора с бенефициента „Синевка“ ООД, първата сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес завърши. Предстои обявяване на втори конкурс за ПББ.

Програмата за подпомагане на ПББ се изпълнява в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Програмата цели да финансира общо 5 подпомагащи биоразнообразието бизнеса до 2015 година, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан”, “Българка” и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000.

Share