pokana_diskusiaКакво е отношението към опазването на природата и развитието на бизнеса в България (според социологическо проучване на ЕСТАТ ООД) и в Швейцария (според мнението на швейцарските партньори в проект За Балкана и хората) и каква е ролята на гражданското общество ще обсъдим заедно на прес кафе в Културен център G8 (ул.Гладстон 8) на 3 май 2017 г. (сряда) от 10.30 часа.

Ще участват всички български и швейцарски партньори от Проект „За Балкана и хората“ , които ще представят как са се променили нагласите към опазването на природата и как тази тема вече става част от живота на хората. Ще разбием някои от популярните стереотипи, които битуват по отношение на защитената природа като това, че опазването на природата вреди на икономическото развитие, пречи на развитието на регионите, на туризма и др.

В последните 4 години са налице значителни промени в търсенето и предпочитанията към здравословни храни, произведени по природосъобразен начин от малки местни бизнеси. Нараства и разбирането, че бизнесът трябва да отделя средства за опазването на природата. Мнозинството от хората, живеещи на територията или в близост до защитени зони, са наясно, че живеят в места със запазена природа и все по-високо оценяват възможностите за социално-икономическо развитие, произтичащо от близостта им до зони от Натура 2000, природни и национални паркове.

В дискусията ще участват:

Тома Белев – Асоциация на парковете в България
Д-р Стоилко Апостолов – ръководител проект, Фондация Биоселена
Peter Damary – REDD Мрежа за обмен и устойчиво развитие
Pierre Galland – SVS BirdLife Швейцария
Bertrand Sansonnens – Про Натура / Приятели на Земята
Нада Тошева – Българско дружество за защита на птиците
Райна Попова – WWF
Росен Василев – Българска фондация Биоразнообразие

Очакваме ви на кафе и швейцарски шоколади!

Ще ви предоставим подробности от социологическо проучване, проведено от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и хората“, което изследва нагласите на хората в районите на действие на проекта – Западен и Централен Балкан, както и нагласите на национално ниво за развитие на бизнес в хармония с опазената природа.

Проектът „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Проектът стартира през септември 2012 г. и ще приключи септември 2017 г. Носител e на наградата Натура 2000 на ЕК в категория „Социално-икономически ползи“ и включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации – пет български (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от ИА по селекция и репродукция в животновъдството.

Share