Днес, 16.11.2017 г., Асоциация на парковете в България подаде сигнали до Дирекцията на Природен парк Витоша, Регионалната инспекция по околна среда и води гр. София и Регионалната дирекция по горите гр. София за потенциални нарушения на територията на Природен парк Витоша противно на режимите на действащия План за управление на ПП Витоша.

Нарушенията са забелязани от активни граждани и се изразяват в разширяване на пътя за Голи връх (вж. Снимка 1) и построяване на параклис в района на х. Алеко.

Двете дейности са в нарушение на заповедта за обявяване на най-стария парк на Балканите – Природен парк Витоша и неговия план за управление.

Изразяваме надежда, че компетентните институции ще предприемат мерки за спиране на идентифицираните потенциални нарушения в природния парк.

Снимка 1

Снимка 1

Share