Снимка Цонка Христова

Снимка Цонка Христова

Позиция от Коалиция „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България относно уволнението на г-жа Цонка Христова от поста директор на Дирекция Природен парк „Русенски Лом“.
На 29 ноември 2017 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите е уволнил госпожа Цонка Христова – директор на ДПП Русенски Лом, на този пост от 2013 г. Цонка Христова работи в ДПП Русенски Лом вече 21 години. Благодарение на нейното активно участие дирекцията развива дейности в областта на възстановяване и опазване на
богатата дива природа на парка, образователни и туристически дейности, както и дейности в сферата на културата. През годините Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” работи по различни проекти, които са в изпълнение на Плана за управление на защитената територия и подпомагат развитието на района.
Въпреки ограничения държавен бюджет, паркът работи за привличане на допълнителни средства за разширяване на своята дейност чрез участие в проекти и сътрудничество с много администрации на защитени територии и неправителствени организации у нас и в чужбина. През 2015 г. дирекция на природен парк „Русенски Лом” като част от
партньорството на защитени територии по река Дунав „Дунавските паркове” стана носител на наградата на Натура 2000 за трансгранично сътрудничество и работа в мрежа.
Уволнен е професионалист в своята област, доказал се през годините. Поради липса на професионални мотиви за уволнението, са изтъкнати абсурдни административни такива, като неспазване на правилата на Закона за вътрешния одит. Несериозно звучи обвинението за неописани рекламни материали по бройки и количества, а само по суми. Очевидно е търсен претекст за освобождаването на госпожа Христова.
В системата на горите продължават да се назначават политически кадри на ДПС и Атака, а професионалните кадри биват уволнявани. В държавата липсва система и политика по отношение квалификацията на кадри в тази изключително специфична и мултидисциплинарна област, каквато е управлението на защитени територии. На този фон всеки експерт с голям стаж, образовал се в рамките на различни проекти и от собствения си опит, е ценност и загубата му за системата е загуба за обществото.

Призоваваме министъра на земеделието, храните и горите да пенсионира изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, да уволни неотговарящите на изискванията директори и политическите партизани в системата, и да върне професионалистите.

Share