Днес, 23 ноември 2018 г. от Асоциация на парковете в България внесохме искане в Комисията по бюджет и финанси на 44 НС, парламентарните органи в НС и до МОСВ и МЗХГ, с което настояваме за увеличаване бюджета за 2019 г., предвиден за опазване на околната среда, горите и дивеча.

Искането ни е мотивирано поради липсата на специалисти в двете министерства, отговорни за опазването околната среда, горите и дивеча в България и влошеното качество на работа на двете институции.

С текста на предложението ни, можете да се запознаете тук: 41_23112018_Predlozhenie_budget_politiki_OS

Share