Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България“, чийто член е Асоциация на парковете в България настоява държавата да ограничи временно сечите в държавните горите, докато не реши проблема с политическия натиск върху лесовъдите, водещ до системните нарушения в горите. Искането на природозащитниците идва след поредния фрапиращ пример за ширещите се злоупотреби в държавните гори, в случая изсичането и кражбите на стотици кубици дървесина от горите на сертифицираното ловно стопанство Дикчан в село Сатовча.

Само през последната една година в това стопанство бяха установени десетки случаи на незаконни сечи, кражби и финансови злоупотреби, като единственият уволнен служител бе горския стражар Цветан Марински – и то като наказание, заради това, че лесовъдът спомогнал за разкриването на повечето нарушения. Като основна причина за липсата на адекватна реакция от страна на държавата за нарушенията в горите на Сатовча се счита сериозната политическа протекция върху директора на стопанството, който в периода на последните нарушения е бил дори кандидат-депутат на една от водещите партии.

Природозащитниците припомнят, че масовите случаи на сериозни злоупотреби в горите (вкл.последните случаи в Сеславци, Попово, Ракитово, Сърница, Велинград, Габрово, Севлиево, Петрич и др.) са резултат основно от политическия натиск върху горската система и лесовъдите. Политическият натиск от най-високи нива не дава възможност за ефективно прилагане дори и на въведените през последните години технологичните мерки за ограничаване на незаконните сечи, като например маркиране на транспортираната дървесина със специални пластини, проследяването на товарни камиони със скъпи GPS-системи, както и видеонаблюдението в дървопреработвателните цехове.

Политическият натиск върху горската система се осъществява основно чрез партийните назначения в горските стопанства, като например съгласно новия Закон за горите от 2011 г. изборът на директори става без конкурс. Този натиск е особено силен по време на избори, тъй като бързите кражби от горите и разпределянето на дървата за огрев дава възможност за масовото купуване на гласове. На последните избори този феномен бе ясно изразен във всички планински райони.

В същото време, българските гори са последният останал национален ресурс, който още не е разграбен! Освен това, в условията на климатични промени българските гори имат все по-голямо значение за обезпечаването на градовете с чиста питейната вода, за пречистването на въздуха, за защитата от ерозия и наводнения, както и за опазването на биоразнообразието. Това означава, че добивът на дървесина от българските гори ще е оправдан единствено, ако държавата може да гарантира, че не близките до властта фирми и назначените от партиите директори, а единствено лесовъдите с доказан опит и високо обществено доверие ще имат право да решават как да се управляват горите в България.

Преглед на по-фрапиращите злоупотреби в ДЛС Дикчан и съседните родопски стопанства е налична на: http://forthenature.org/cases/48

Share