DSC_1242На стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000. Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.

Носителите на наградите в отделните категории са:

Природозащита – „Демонстриране на успеха при възстановяването на тресавища от партньорството на RSPB и United utilities“ / Великобритания

Комуникация – „Природна концертна зала“  / Латвия

Сближаване на интересите – „Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под жици с високо напрежение“  / Белгия – Франция

Социално-икономически ползи – „За Балкана и хората“  / България

Транс-гранично сътрудничество – Най-рядката европейска водолюбива птица печели от екипните усилия в природозащитата / България – Гърция – Финландия – Унгария

Наградата на публиката отиде в Испания при проекта за опазване на иберийския рис.

Европейското признание „За Балкана и хората“ идва съвсем заслужено, защото проектът е пример за успешни действия в девет Натура зони в България (Западен Балкан, Българка, Централен Балкан, Понор, Драгоман и др.), където на практика се демонстрира как опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Наградата е за целия екип на проекта, който включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации – пет български (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Резултатите на проекта до този момент показват, че моделът е успешен, може да се приложи и в други райони на страната и има шанс да подобри живота на част от хората, които живеят във все още най-бедния район на Европа (Северозападна България).

„За Балкана и хората“ подкрепя фермери, които отглеждат стадата си в места с висока консервационна стойност и им помага да достигнат до пазари и клиенти, които търсят качествени продукти и се интересуват от начина на производство. Отглеждането на редки местни породи животни и гарантирането на произхода им става възможно чрез новата Национална генетична лаборатория, която бе открита миналата седмица в ИАСРЖ и уеб базираната система. Програмите за финансиране на бизнеси, подкрепящи опазването на биоразнообразието също са част от начините за подкрепа на инициативни местни предприемачи, които обаче са готови да вложат и собствени средства в реализирането на бизнес плановете си. Схемите за плащане за екосистемни услуги, които вече се реализират в района на проекта набират все повече нови поддръжници и са гаранция за по-доброто ползване на природните ресурси. За първи път в България е оценено влиянието на пашата върху биоразнообразието и е изработен стратегически план за управление на пашата с участие на местните фермери.

Подкрепата и обучението на деца, ученици и студенти са част от важната роля на проекта за развитието на гражданското общество и бъдещите консервационни лидери (финансирани са 19 студентски дипломни работи в района на проекта, проведени са 75 лекции и са обучени над 2000 студенти и над 500 деца и ученици).

И въпреки, че не е страна членка на ЕС, подкрепата на Швейцария за природата и хората на България има огромна стойност вече повече от 20 години, а опитът на швейцарските експерти и финансовите ресурси, които се отделят за страната ни помагат да свържем опазването на природата с устойчивото местно развитие.

В свой пост в социалните мрежи лично комисар Кристалина Георгиева сподели радостта си от победата на българския проект и разпространи един от кратките филми, заснети за проекта „Природа и бизнес“.

Награда Натура 2000 в категорията „Трансгранично сътрудничество“ получи и друг проект с българско участие – „Опазване на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица – малката белочела гъска“, изпълняван от Гръцкото орнитологическо дружество, Министерствата на околната среда на Гърция и Финландия, Българско дружество за защита на птиците и WWF Финландия.

Още два български проекта участваха в надпреварата за европейските награди и бяха сред 24-те финалисти – проектът на „Зелени Балкани – Стара Загора за възстановяване на белошипата ветрушка и този за опазване на дунавските есетри в България и Румъния в категория „Комуникации“.

Поздравления за всички български проекти.

Клипчето от награждаването може да бъде видяно тук: https://www.facebook.com/316584788461527/videos/982143961905603/

Още информация и новини за Проект „За Балкана и хората“

За повече информация: Радостина Ценова, комуникации – 0896798908

Share