Министри от ПГ „Обединени патриоти“ и Министерство на околната среда упражняват безпрецедентен натиск за застрояване на Пирин чрез улесняване на промени в концесионния договор на ски зона Банско и в действащия план за управление на парка

София, 8 декември 2017 г. – Българското правителство спешно придвижва две процедури, които ще позволят ново изсичане на старите гори в Пирин за ски писти и съоръжения. В близките седмици предстои Министерски съвет да разгледа решение за промяна в концесионния договор на ски зона Банско, свързана с увеличаване на площите, на които могат да се изграждат нови съоръжения. Вместо наказания за нарушението, правителството предлага опрощение и награда – 10 пъти увеличаване на площта на концесията, като концесионната такса ще се завиши минимално.
Нещо повече, проектът за изменение на концесионния договор включва площи и извън т.нар. „буферна зона“, която ЮНЕСКО определи като краен компромис, при който НП Пирин може да остане в обектите на световното наследство. Прекрачването е изрично забранено от ЮНЕСКО още през 2001 година и неминуемо ще доведе до санкции от световната организация. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България, е твърдо срещу погазването на закона и унищожаването на обекта световното наследство на ЮНЕСКО и призовава граждани, институции и медии, които държат да се спази закона и да не се ограбва безнаказано държавна собственост, да се включат в протеста на Коалицията на 13 декември, от 18,30 ч. в София.

Природозащитниците припомнят, че до 22 декември тече и обществено обсъждане на промяна в сега действащия план за управление на националния парк. Промяната дава възможност за отпадане на ограниченията за строителство в зоната за туризъм, която заема 2,2% от парка. Така площта за застрояване ще нарасне от сегашните 0.6% до 2.8%, т.е, над четири пъти.

Наред с това екоминистерството продължава да защитава в съда проекта на нов план за управление на парка, който предвижда още по-голямо застрояване на площ от 7.5%.

Всичко това е безпрецедентен коледен подарък за офшорната компания Юлен, удар по правовата държава и нагло антиевропейско поведение в навечерието на европейското председателство. Пирин е световна ценност и емблема на България, управлението му трябва да гарантира ясно и недвусмислено, че пази уникалните му природни дадености от сечи и строежи. Природозащитниците подчертават, че спазването на закона и опазването на горите, водите, чистия въздух и редките видове никъде по света не пречи на бизнеса и на благосъстоянието, напротив, привлича инвестиции и повишава качеството на живота.

За контакти:
– Владимир Иванов, WWF, 0884724146

В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

Share