Регистрации за обучението на 27 юни 2014 г. на тема “Застъпничество за природата чрез документи“ на Асоциацията на парковете в България ще се приемат до 10 юни 2014 г. Обучението ще се проведе в гр. Варна и е част от проекта „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ” – http://www.ekoarhiv.bg/, осъществяван с финансиране на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

От тук може да изтеглите регистрационният формуляр

Share