Logo_BSCP (2)На 13 август се проведе заседание на комисията по оценка на проектите за финансиране по програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ). От постъпилите за разглеждане общо 9 проекта комисията определи да бъдат допуснати до втори кръг на селекция четирите, получили най-висок брой точки:

1. Проект № 1 на „Аренариа – БМ” ООД
2. Проект № 2 на „Марина М 2013” ЕООД
3. Проект № 4 на „Спация Уайлдлайф” ООД
4. Проект № 5 на „Синевка” ООД

Предвид установените пропуски и необходимостта от допълнително обосноваване на заложени дейности и резултати, към четирите кандидата, допуснати до втори кръг на селекция, ще бъдат отправени конкретни въпроси и препоръки за доработка на проектите.

Крайните резултати от избора на проекти, които ще бъдат финансирани по програмата за ПББ, ще бъдат обявени на 16 септември. Асоциацията на парковете в България администрира програмата за ПББ като част от партньорския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share