Logo_BSCP (2)На 25 февруари 2016 г. се проведе заседание на комисията по оценка на четири проектни предложения за финансиране по Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ), постъпили в АПБ на 10.02.2016 г. Комисията определи да бъдат допуснати до втори кръг на селекция два, получили най-висок брой точки:

1. Проект № 1: „ПиМ Консултинг“ АД

2. Проект № 2: „Био Земя“ ЕООД

Предвид установени пропуски и необходимост от допълнително обосноваване на заложени дейности и резултати, към кандидатите, допуснати до втори кръг на селекция, ще бъдат отправени конкретни въпроси и препоръки за доработка на проектите. Крайните резултати от избора на комисията ще бъдат обявени на 15 март 2016 г.

Асоциацията на парковете в България администрира програмата за ПББ като част от проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share