На 22 януари вечерта в Драгоманското блато горя най-големият пожар в района досега. Хора от Коалицията „За да остане природа“ отидоха на място, за да установят щетите.

Това са някои от фактите:

– 80% от растителността в блатото – тръстики, папур, камъш, са изгорели.
– Туристическата инфраструктура – 300 м дървената пътека и кула за наблюдение, са унищожени или силно засегнати.
– Нивото на водата е може би най-ниското от възстановяването на Драгоманското блато през 90-те години досега.
– Сухото блато и вятърът през нощта са основните предпоставки пожарът да се разпространи на толкова широка територия.
– Настояваме за разследване на причините за пожара!

От гледна точка на биоразнообразието от особено значение ще са следващите два месеца и нивата на валежите. Липсата на вода в комбинация с изгорялата растителност означава, че водолюбивите птици няма да имат подходящи условия за гнездене и размножаване. Възможно най-скоро ще пуснем повече информация за последствията върху природата. Също така ще споделим стъпките, които можем да предприемем, за да подпомогнем възстановяването на блатото от една страна и предотвратяването на подобни бедствия от друга. Все пак преките последствия може да бъдат намалени само ако се покачат водните нива.

Това, което със сигурност зависи от нас, е възстановяването на мостчетата!

Засега можем да кажем, че Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще направи всичко по силите си, за да възстанови дървената пътека в блатото. За целта всеки, който желае, може дари средства за възстановяване на мостчетата.

Може да дарите по следните начини:

По банков път – по сметката на БАЛКАНИ:
Получател: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ
Сметка в BGN: BG91UBBS78201031280110
Сметка в EUR: BG35UBBS78201431280115
SWIFT: UBBSBGSF
Основание: Дарение за мостчета

За е-пей моля посетете сайта на СДП Балкани

Share