От 12 юни Архивът за природа има техническата възможност да предоставя достъп до видео и фото документи. Тя се налага поради желанието на Асоциацията на парковете в България (АПБ) да подпомогне съхранението на визуалните материали от протестите ни за опазване на природата от последните години. Молим всички граждани, които имат снимков и видео материал от протести за околната среда, да ни ги изпратят, заедно с разрешение да ги предоставим онлайн, с името на автора и кратко описание на това, което е заснето. Визуалните материали ще бъдат предоставени за публичен достъп на страницата „Архиви за природа“: http://www.ekoarhiv.bg/

„Архиви за природа“ е интернет присъствието на проект „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ” на Асоциацията на парковете в България (АПБ). Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Share