Асоциация на парковете в България стартира програма за финансиране на механизми за защитените територии – Природен парк „Врачански Балкан“, Природен парк „Българка” и защитена зона …

пълният текст »