Вторият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: Повишаване на гражданското участие в управлението на …

пълният текст »