Скъпи приятели, нуждаем се от доброволци, за да оценим инвестиционния натиск върху природата на България! Молим, който желае да се включи в инициативата, да пише на Зорница Стратиева: zoristata.stratieva@gmail.com

От 2007 г. до днес Министерството на околната среда и водите е издало над 100 000 акта (решения или писма), с които на практика одобрява инвестиционни проекти в или в близост до защитени зони от Натура 2000. По-голямата част от тях са писма по чл.2, ал. 2 на една от наредбите към Законa за биологичното разнообразие. С тях се одобряват проекти, без да минават на процедури по въпросния закон и по Закона за опазване на околната среда.

За да анализираме и оценим мащабите и действителното въздействие на всички тези проекти върху природата на България и особено Натура 2000, е нужно информацията от решенията и писмата да бъде въведена в електронна таблица по предварително зададен формат. Това е огромна работа, времеемка, но от изключителна важност за опазването на природата ни през следващите години. Сега текат процеси по планиране на различни политики за следващите 10 години, предстои изготвянето на планове за управление на защитените зони от Натура 2000 мрежата и е ключово да знаем, какво се е случило през предходните 10-15 години.

Затова се нуждаем от помощта на много доброволци, които да въведат информацията от решенията и писмата в структурирана таблица до 30 юни 2019 г., за да можем да стартираме анализите и да приключим с резултатите до октомври 2019 г. Колкото по-голям брой хора се включат, толкова по-голяма е вероятността да успеем и да бъдем силни в аргументите си пред вземащите решения. Анализите ще бъдат доброволен принос от страна на нашите експерти в природозащитните организации.

Молим, който желае да се включи в инициативата, да пише на Зорница Стратиева: zoristata.stratieva@gmail.com

Предоставяме инструкции за въвеждането на данните, както и помощ при неясни казуси през цялото време. Разполагаме с всички решения и писма от 2007 г. до сега, така че всеки, който иска да се включи, може да започне веднага.

Share