Вековни дъбове, Габра. София, автор на снимката: Евелина Йорданова

Вековни дъбове, Габра. София, автор на снимката: Евелина Йорданова

Гражданските предложения, които ще бъдат внесени пред отговорните институции, са от областите Благоевград, Кюстендил, Сливен, София и Стара Загора.

25.09.2020 г., гр. София

Общо 19 са предложенията за нови защитени територии и вековни дървета, получени в рамките на конкурса „Застъпници за природата“, който приключи на 18 септември. Организаторите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ поздравяват всички участници за гражданската им ангажираност и показаната воля за опазване на българската природа! Всички участвали граждани ще бъдат поканени да се включат в обучения за зелено застъпничество, които ще се проведат в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

„Много от предложенията бяха отлично подготвени с изчерпателна информация, богат снимков и картов материал, ползващи се с подкрепата на местни хора или институции. Разчитаме, че МОСВ ще разпознае гражданската енергия и ще подкрепи предложенията, с което ще се сложи край на една негативна тенденция от последните 10 години за необявяване на нови защитени територии [1]“, казват още организаторите.

Експертната комисия оцени получените кандидатури по следните критерии: ценност на предлаганата територия/дърво, реалистичност предложението да бъде прието и местоположение и потенциални заплахи за територията/дървото. Макар предварителното намерение да беше само три вековни дървета и три защитени територии да получат експертна подкрепа, комисията реши да отличи цели пет предложения за защитени територии.Ето и най-добрите кандидатури:

 • Вековни дървета
  • Зимен дъб (горун), общ. Белица, област Благоевград – предложено от ДГС Белица;
  • Вековни дъбове, манастир „Св. Димитър“, с. Габра, София област – предложени от Евелина Йорданова;
  • Обикновен бук, общ. Петрич, област Благоевград – предложено от Вейсел Каракия;

 

 • Защитени местности
  • „Кичеста“, с. Боров дол, общ. Твърдица, област Сливен – предложена от Иван Гочев;
  • „Гората на Боряна“, общ. Казанлък, област Стара Загора – предложена от Велчо Алексиев, Светослав Тодоров, Нели Дончева, Александра Александрова;
 • Природни забележителности
  • „Шегава“, общ. Кюстендил, област Кюстендил – предложена от Атанас Иванов и Станислав Тодоров;
  • Фрън кая, Диликли кая, Червени камък, общ. Челопеч, София област – предложена от община Челопеч;
  • Карстов извор, гр. Котел, област Сливен – предложена от Младен Станев.

Всички постъпили предложения в конкурса са достъпни на този линк.Експертите от АПБ и СДП БАЛКАНИ ще подпомогнат всички победители в конкурса при изготвяне на нужната документация, осъществяване на контакти с отговорни институции и популяризиране.

Още четири получени кандидатури са оценени много високо, но комисията е преценила, че предложенията имат нужда от преработване преди да бъдат официално внесени за одобряване в МОСВ. Експертите се ангажират да дадат насоки на всеки от участниците за тяхното подобряване. Организаторите посочват, че някои от предложените територии могат да бъдат опазени и чрез други механизми освен Закона за защитени територии, за което също ще дадат професионални насоки.

АПБ и СДП БАЛКАНИ подчертават, че внасянето на предложение за нова защитена територия е сложен процес, който изисква комуникация със собствениците на земите, отговорни институции, местна администрация. Все пак организациите са убедени, че участниците в конкурса са готови да работят за опазването на любимите им гори, реки и поляни!

Конкурсът „Застъпници за природата“ се организира от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и е част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП. Повече за проекта>>

Допълнителни материали

[1] Инфографики с повече информация – тук и тук

Share