28.08.2020 г., гр. София

Срокът на конкурса „Застъпници за природата“ за набиране на нови предложения за защитени територии и дървета се удължава до 18 септември 2020 г. Това съобщават организаторите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. „В последните няколко дни получаваме запитвания да дадем допълнително време и извън сезона на отпуските за по-добра подготовка на предложенията. За да може да включим всички, които имат желание да участват, решихме да удължим срока в конкурса ни“- коментират от АПБ и СДП БАЛКАНИ.  Формуляри могат да се изпращат до 18:00 ч. на 18 септември, а победителите ще бъдат обявени на 25 септември.

Конкурсът „Застъпници за природата“ се организира в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.  Инициативата има за цел да насърчи Министерство на околната среда и водите да изпълнява своите задължения, а именно – опазването на природата на България за идните поколения. Неправителствените организации напомнят, че в последните 10 години са издадени заповеди за нови защитени територии с обща площ под 26 кв. км – едва 0,4% от площта на всички защитени територии в България или 0,02% от територията на страната (виж инфографики №3 и №4).

Гражданската кампания е отворена за предложения за местности от цялата страна, които да бъдат запазени за бъдещите поколения като национално и общочовешко богатство. Неправителствените организации дават следните примери: ценни местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове, уникални природни образувания, широколистни гори в равнинни местности, вековни иглолистни и букови гори в планините, карстови извори, пещери с прилепи и др. Експертите насърчават предложения от региони на страната, в които има по-малко обявени защитени територии.

Организаторите са изготвили инфографики, с които разясняват какво представляват защитените територии в България и какви са разликите между шестте вида категории защита (виж инфографики №1 и №2). Желаещите да участват  могат да се насочат към Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие за информация за редки и ценни животни и растения и техните местообитания.

АПБ и СДП БАЛКАНИ ще окажат експертна подкрепа за  изготвяне и внасяне на документация за три защитени територии и три вековни дървета, а всички участници ще получат покана за участие в обученията по зелено застъпничество, които ще се проведат в 28 области в цялата страна тази есен.  В кампанията могат да се включат както отделни граждани и граждански групи, така и неправителствени организации. Организаторите обръщат внимание, че процесът по обявяване на нова защитена територия е продължителен и изисква сътрудничество с редица институции.

За включване в конкурса е нужно да се попълни формуляр, описващ предложената територия или вековно дърво, и да се изпратят снимки и карта на мястото на имейл icfnature@gmail.com до 18 септември 2020 г. Победителите ще бъдат обявени на 25 септември.

Защитени територии се обявяват с цел: съхраняване на национално и общочовешко богатство; запазване на родната природа; развитие на културата и науката; благополучие на обществото. Законът за защитените територии насърчава опазването на забележителни, характерни редки, пейзажи и обекти на неживата природа, като в същото време има за цел да подпомогне хармоничното съжителство между човек и природа и прилагането на традиционни форми на поминък.

В България съществуват шест категории защитени територии. Резерватите и националните паркове са с най-строга защита и са изключително държавна територия. Природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове и защитени местности са останалите категории защитени територии. Националните и природните паркове са с най-голяма площ и тяхната територия е разделена на зони с различни функции и режими на управление. Граждани могат да предлагат за обявяване защитени територии от категориите резерват, природен резерват, защитена местност и природна забележителност. Предложения за паркове могат да се внасят само от министерства и ведомства, общини и областни управители, научни и академични институти и обществени организации.

Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице – собственик на имота, в който се намира дървото.

###

За повече информация:

Андрей Ралев – +359 884 268 552

Email: icfnature@gmail.com

Инфографика №1 Защитени територии – линк

Инфографика №2 Категории защитени територии – линк

Инфографика №3 Изгубеното десетилетие за българската природа – линк

Инфографика №4 Природозащита в застой – линк

Share