Уебинар № 15 от поредицата уебинари, които организираме в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ ще се проведе на 27.08.2019 година от 16 до 17 часа. Ще го излъчваме на живо в групата чрез Фейсбук, както и ще ползваме zoom.us. Тези, които са в София и искат да присъстват на живо, могат да заповядат в офиса на АПБ.

По време на уебинара ще обсъждаме съобщенията, издадени от Министерство на околната среда и водите за процедиране на три областни плана за развитие на горските територии за областите Добрич, Монтана и Смолян. Съобщенията на МОСВ могат да бъдат видяни тук.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share