На 29.08.2019 г. от 16.00 ч. ще се проведе уебинар № 16 от поредицата уебинари, които организираме в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“. Уебинарът ще бъде излъчван на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София и искат да присъстват на живо, могат да заповядат в офиса на АПБ.

По време на уебинара ще обсъждаме две решения, свързани с достъпа до правосъдие:

По дело C‑243/15 на Съда на ЕС – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0243

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share