На 29 октомври (вторник) от 16.00 ч. ще бъде проведен деветнадесетият уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. По време на уебинара ще бъде обсъдено прилагането на член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО за опазване на видовете. Ще бъде разгледано и едно от делата на Съда на ЕС срещу Франция:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0383&fbclid=IwAR2BmUJgsKKKa4n_7hXIS1TjYxTAvjBwTzzP398rtRN4U880XYEkDBXldSg, както и едно решение на РИОСВ Благоеград:
https://www.riosvbl.org/index.php/priroda/letters-natura/16943-2019-115?fbclid=IwAR1LokbOjDkts7OeGh8OAEEcSE9evtnIVSKaleS0SMEesrANuRVRwBW5qxA

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share