На 29-и октомври (вторник) от 16.00 ч. ще бъде проведен 19-ият уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. По време на уебинара ще бъде обсъдено прилагането на член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО за опазване на видовете. Ще бъде разгледано и едно от делата на Съда на ЕС срещу Франция, както и едно решение на РИОСВ Благоевград.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записът му ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share