На 1ви май 2020 от 16.00 ч. ще бъде проведен 32-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. Ще бъде разгледана процедурата по изменение на трасето на трети метродиаметър в София и връзката с Директивата за стратегическа екологична оценка и Директивата за природните местообитания. Също така ако остане време ще дискутираме решението на ВАС по темата трябва или не да се подлага на екологична оценка проектът за нов план за управление на НП Пирин.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записът на уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share