Четвъртият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, ще се проведе на 27.02.2019 г. от 18 до 19.00 ч. в зала Г8, находяща се в гр. София, ул. „Гладстон“ № 8.

Уебинарът ще се излъчва на живо в специално създадената група чрез ФБ, както и ще бъде използвана платформата zoom.us, за да може реално всеки желаещ да се включи в дискусията на живо. Линкът към събитието в zoom е:
https://zoom.us/j/7824218253.

По време на уебинар 4 ще продължим с разглеждането на случая Бяловежа от 17 април 2018 година по дело C‑441/17 и проектозакона за изменение на ЗБР в частта му състояние за сигурност за зоните за птиците или благоприятно природозащитно състояние. Проектозаконът можете да бъде намерен тук.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share