На 19.11.2020 от 16.00 ч. ще бъде проведен 47-ият уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Ще разгледаме практиката на съда на ЕС по дела, които разглеждат темата дали един строеж, който е трябвало да се подложи на ОВОС, но не е подложен и е извършен може да се счита , че за него е приложена директивата за ОВОС.
Делата които ще разгледаме са:

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записът му ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share