На 11.12.2020 от 16.00 ч. ще бъде проведен 50-ият уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Той ще е посветен на прилагането на член 6.2 на Директивата за местообитанията на примера на националния парк Доняна/Испания.
Ще разгледаме заключението на генералния адокват по Дело С‑559/19 ЕК/Испания.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записът му ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share