На 16.12.2020 от 16.00 ч. ще бъде проведен 51-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Ще бъде разгледано едно решение на българския съд по прилагане на достъпа до информация по ЗООС и ЗДОИ по дело на ЕС За Земята – достъп до правосъдие срещу МОСВ от 14.12.2020 г.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записът му ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share