На 12.04.2019 г. от 16.00 до 17.00 ч.в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 26, ап. 1 ще се проведе седмият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“.

Уебинарът ще се излъчва на живо в специално създадената група чрез ФБ, както и ще бъде използвана платформата zoom.us, за да може реално всеки желаещ да се включи в дискусията на живо. Линкът към събитието в zoom е: https://zoom.us/j/7824218253.

По време на уебинар № 7 ще бъде обсъдено общото между горите от космат дъб в община Нова Загора и пристанището в Антверпен, като анализраме:
решение на съда на ЕС по съединени дела C‑387/15 и C‑388/15
– решение на РИОСВ Стара Загора по оценка на въздействието върху околната среда № 4 – 2/2016 г. за инвестиционно предложение: „Разработване на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово“ по открит способ и транспортиране до обогатителна фабрика“, разположено в землищата на селата Межда, Бояджик и Златари, общ. Тунджа и с. Прохорово, общ. Нова Загора.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share