На 25.04.2019 г. от 16.00 до 17.00 ч.в гр. София, ул. „Гладстон“ № 8 ще се проведе осмият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“.

Уебинарът ще се излъчва на живо в специално създадената група чрез ФБ, както и ще бъде използвана платформата zoom.us, за да може реално всеки желаещ да се включи в дискусията на живо. Линкът към събитието в zoom е: https://zoom.us/j/7824218253.

По време на уебинар № 8 ще бъде обсъдено решението на съда на Конституционния съд № 5 от 19 април 2019 г. по конституционно дело № 12 от 2018 г. и Решение по дело № C 470/16 (с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Supreme Court of the United Kingdom)
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/cea7c170-0a26-43cd-8d6f-82d5f4195b0f.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share