На 27 и 28 юни 2019 г. от 16.00 до 17.00 ч.в офиса на АПБ – гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 26 ще се проведат единадесетият и дванадесетият уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“, които Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“.
Тъй като тази седмица е значима за българската Натура 2000 мрежа, защото Министерството на околната среда и водите ще представя проект за документ за целите на мрежата, в тези уебинари предлагаме да започнем с най-новото решение на съда на ЕС, отговарящо на въпроса дали подобен тип документ подлежи на екологична оценка – то е от 12 юни т.г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1561526246592&uri=CELEX:62018CJ0321
После ще дискутираме самият представен документ от страната на МОСВ – имаме обещанието той да е публичен след 26 юни.
В рамките на уебинарите предвиждаме да коментираме три решения на РИОСВ Бургас:
– Решение БС-4-3/21.06.2019 за: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, Община Котел”, с възложител: „Булгнайс” ООД http://www.riosvbs.com/home/menu/1140
– И две решения, посветени на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, свързани с инв. предложение „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ № 53045.213.618, м. „Боаз1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър, с възложител: „АКГ-2000“ ООД http://www.riosvbs.com/home/menu/1198
Уебинарът ще се излъчва на живо в специално създадената група чрез ФБ, както и ще бъде използвана платформата zoom.us, за да може всеки желаещ да се включи в дискусията на живо. Линкът към събитието в zoom е: https://zoom.us/j/7824218253.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share