На 30.09.2019 г. от 15.00 ч. ще се проведат уебинари № 17 и № 18 от поредицата уебинари, които организираме в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“. Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София и искат да присъстват на живо, могат да заповядат в офиса на АПБ.

По време на уебинарите ще обсъждаме дали един закон подлежи на ОВОС и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000. Решението на съда на ЕС, което е доста дълго и сложно (поради което сливаме два уебинара), можете да прочетете тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1569827062014&uri=CELEX:62017CJ0411
Ако ни остане време ще дискутираме и решенията на ВАС за това дали проект на план за управление подлежи на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 , на базата на трите решения на съда по делото за ПУ на НП Пирин:
3922/2017 http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bcced58fa81da59dc22580f90022152c?OpenDocument
8492/2018
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/e331f5066974ad30c22582c000243573?OpenDocument
14904/2018
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ee895f68660e6c01c225835f00324a5a?OpenDocument

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share