На 17 декември от 15.00 ч. ще бъдат излъчени двата ни декемврийски уебинара от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. По време на уебинарите ще бъде разгледана практиката на Съда на ЕС по прилагане на Орхуската конвенция и по-специално:
дело C‑664/15,  дело C-612/13 P, дело C‑280/18 и Дело C‑204/09.

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share