На 30 и 31 януари 2020 г. от 16.00 ч. ще бъдат излъчени два уебинара от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. Те ще са посветени на Натура 2000 и прилагането на чл. 12 от Директива за хабитатите, касаещ опазването на видовете и техните места за размножаване или почивка.
Също така ще бъдат разгледани решения на Съда на ЕС по наказателни процедури и по преюдициални запитвания по следните дела:

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share