На 21 и 24 февруари 2020 от 16.00 ч. ще бъдат проведени 27-ият и 28-ият уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. Ще бъдат дискутирани две теми – първата ще е има ли разминаване между правата на гражданите по ЗОПОЕЩ и Директива 2004/35/EО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. Втората тема ще е посветена на това как прилагаме Директивата за хабитатите и Директивата за екологична оценка на примера на докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за ОУП на Община Царево.

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share