На 26 и на 27 март в 16,00 ч. ще се предават по традиционните ни канали zoom и наживо във ФБ групата – „Натура 2000 – професионалният поглед“ следващите два уебинара – 29 и 30.
По време на 29-ия уебинар ще продължим разглеждането на това как прилагаме директивата за хабитатите и директивата за екологична оценка, на примера на докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за ОУП на Община Царево, отчитайки практиката на съда на ЕС. В 30-ия уебинар ще разгледаме как прилагаме изобщо разпоредбите на Натура 2000, свързани с научната информация.
Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share