На 27 и 28 май 2020 от 16.00 ч. ще бъдат проведени 33-ят и 34-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“. Ще разгледаме едно изключително интересно решение на ВАС от миналия месец, свързано с една кариера в ЗЗ „Западен Балкан“. На 28 май от 16 часа ще разгледаме становище на генералния адвокат по въпроса дали удължаването сроковете на решения по ОС трябва да се извършва чрез нова процедура и дали на фазата на преценка необходимостта от ОС трябва да се отчитат промени в средата?

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share