На 26 и 29 юни 2020 от 16.00 ч. ще бъдат проведени 35-ият и 36-ият уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

По време на уебинарите ще бъде дискутирано следното:

  • Как се идентифицира засегнато население – на примера на решението на ВАС от 16.06.2020 за инсенератора в ТЕЦ София
    има ли място едноинстанционното производство в съдебни спорове за ОВОС, ЕО и ОС.
  • Последните предложения на Обединени патриоти за промени в ЗООС и ЗБР и какво се предлага с промените в Закона за биологичното разнообразие
  • Алепу – има ли грешно прилагане на процедурите по ОС и ЕО/ОВОС?
  • Синеморец – всичко е законно или какво бърка РИОСВ Бургас?

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share