На 27 и 28 август 2020 от 16.00 ч. ще бъдат проведени 39-ят и 40-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

В първия ден ще разглеждаме решенията на СЕС за опазване на видовете, а уебинарът във втория ден ще бъде посветен на решенията за опазването на Седемте рилски езера.

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share