На 29 и 30 септември 2020 от 16.00 ч. ще бъдат проведени 41-ят и 42-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

На първо място ще бъде разгледано най-новото решение на съда на ЕС по темата Натура 2000 – то е от 9 септември и касае прилагането на директивата по отношение на повторно разрешаване на незапочнали проекти.

Втората тема ще касае как се променя оценката по съвемстимост на проекти в реализация на примера на „Балкански поток“.

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share