На 27-и, 28-и и 29-и октомври 2020 от 16.00 ч. ще бъдат проведени 3 уебинара от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

  • На 27.10.2020 г. ще бъде разгледано изменението на ОУП на Пловдив и въпросът с актуалността на данните, използвани за оценки за съвемстимост с Натура 2000 по чл. 6.3 на Директивата за хабитатите.
  • На 28.10.2020 г. ще бъде дискутиран новият ОУП на Първомай и изборът на алтернативи в екологичните оценки и оценка за съвемстимост.
  • На 29.10.2020 г. ще дискутираме дали има проблеми в ЗЗ Странджа, на примера на няколко строежа в Синеморец.

Уебинарите ще бъдат излъчени на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записите на уебинарите ще бъдат качени в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share