В района на община Ботевград се наблюдава неповторим феномен: най-дългата документирана миграция на планинска жаба (Rana temporaria) у нас, която се извършва ежегодно в защитена местност „Мухалница” над гр. Ботевград.

Планинските жаби, които по принцип се срещат над 800 м надморска височина, слизат до блатото Мухалница, разположено на 380 м н.в., по време на размножителния си период. Всяка година те изминават приблизително 7 километра от околните възвишения на планината Било, за да си снесат хайвера.

Предполага се, че тази единствена в световен мащаб миграция, е започнала от преди близо 10-12 хиляди години.

В момента ливадите са се превърнали в блато, обрасло с папур, което попречи на размножаването на планинските жаби. Преди две години мястото беше почистено от община Ботевград, с помощта на Коалиция „За да остане природа в България“ и учени от ИБЕИ – БАН и НПМ-БАН. За съжаление, тази година общината няма възможност да отпусне финансови средства за това. Периодът за почистване на блатото тече в момента, защото съвсем скоро в него ще навлязат за зимуване други защитени видове земноводни.

Нека заедно помогнем, като съберем необходимите 2600 лв., които ще бъдат използвани за: наем на багер за частично изкореняване и извозване на папура от блатото.

Сумата е необходима спешно, тъй като почистването може да се случи само преди началото на ноември. След това процедурата ще застраши други защитени земноводни, които живеят в района и използват блатото за зимуване.

Желаещите могат да подкрепят кампанията по следните начини:

Чрез дарения на следната банкова сметка (в лева):

IBAN: BG96PRCB92301016330328

BIC: PRCBBGSF ProCredit Bank – България

титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

Дарения през pay pal и Дарения през epay:
http://forthenature.org/

Събираме средства и в нашите офиси:

– Асоциация на парковете в България, намиращ се в гр. София, ул. Хан Аспарух 26, ап.1, телефони за връзка: 0884 073 761

Share