Logo_BSCP (2)Асоциация на парковете в България организира второ 5-дневно обучение по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони” за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. Обучението ще се проведе в гр. Априлци в периода 26.05.2014-30.05.2014 г.

За участие в 5-дневното обучение са поканени представители на парковите дирекции в България, ИАГ, ИАОС, РИОСВ и НПО, представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.

В рамките на 5 работни дни ще се проведат общи срещи, няколко успоредно протичащи курсове и посещение на терен. В програмата на събитието ще бъдат включени редица теми, свързани с престъпленията против горското стопанство, принципите на развитието и логически грешки, адаптивното управление, основните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, биоразнообразието и други.

Обучението се организира в изпълнение на Дейност А.3 по проект: „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

За допълнителни въпроси по предстоящото обучение, моля не се колебайте да се свържете с нас – моля погледнете секция „КОНТАКТ“ на електронната страница на Асоциация на парковете в България.

Share