IMG_0511_HD

Национален парк „Централен Балкан“, сн. Йордан Савов

Коалицията от екологични и граждански организации „За да остане природа в България”, сред които е и Асоциация на парковете в България, застава зад националния протест в защита на природата на 18 март 2015 г., сряда.

Протестни шествия ще има в София, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора, Сливен и Враца. Очаква се в следващите дни да се присъединят и други градове.

Стартира и национална петиция в защита на „защитените“ територии – резервати, национални и природни паркове. Подписката можете да намерите тук, а бланка за разпространение можете да изтеглите от тук: blanka podpiska_ZT

В обръщението на природозащитниците към гражданите се казва:

„Човечеството опазва най-забележителната природа и пейзаж чрез защитените територии. Те заемат 16% от площта на Европейския съюз, но едва 5,5% от територията на България. Нашите защитени територии са източник на питейни води за половината от българското население и основно място за образование на открито и отдих. 2015 г. е ключова за бъдещето на защитените територии – трябва да се приемат техните планове за управление. В Пирин и другите национални паркове се планира сеч, лов и строителство.

Вековните гори в природните паркове Странджа, Българка, Беласица, Сините камъни и др. безмилостно са изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете – без средства. Десетки предложения за нови защитените територии (в Западен Балкан, Родопите, Черноморието и др.) застояват в Министерство на околната среда и водите. Всичко това прави тези територии защитени само на хартия и унищожава потенциала им за устойчиво местно и регионално развитие.

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени за общонационалното ни природно богатство. Затова настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки:

Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация.

Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия.

Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии.

Да се увеличат ресурсите за опазване на природата: да се удвои бюджетът за защитени територии и да се назначи охрана на всички резервати и паркове.

Да се запазят националните паркове свободни от моторни превозни средства, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка“.

Организация на протестите в социалните мрежи:

София: https://www.facebook.com/events/389943701178204/

Враца: https://www.facebook.com/events/1575068866067354/

Пловдив: https://www.facebook.com/events/400789336757859/

Русе: https://www.facebook.com/events/774770315951219/

Стара Загора: https://www.facebook.com/events/1549222021995819/

Варна: https://www.facebook.com/events/1553913444879510/

Share