След Пирин започва нова кампания – за застрояване на най-стария природен парк на Балканите

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ дебело подчертава, за пореден път, както през последните 10 години, че лифтовете в Природен парк „Витоша“ спокойно могат да бъдат модернизирани и подменени, без да има нужда да се променят закони.

Действащият план за управление на Природен парк „Витоша“ забранява изключване на горски територии с цел ново строителство, но Законът за горите, с поправка отпреди 6 години, след протестите от Орлов мост, позволява модернизиране или подмяна на лифтовете без изключване от горските територии. Ето и точният текст на закона:

Чл. 54. (1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:
6. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г.) станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация – за срок до 20 години.

От години обаче собственикът на по-голямата част от съоръженията на Витоша, на практика същият като концесионера в Национален парк „Пирин“, и свързан с най-голямата изцяло българска банка, упражнява натиск върху институциите за падане на забраната за строителство в Природен парк „Витоша“. Там той планира трикратно увеличаване на съществуващите съоръжения, което е свързано с изсичане на гори и бетониране. Планът беше блокиран от Министерство на околната среда и водите през 2009 г., поради което собственикът на съоръженията възприе друга тактика – лобистки натиск за поправки в Закона за горите, приети през юни 2012 г. Няколкодневното блокиране на Орлов мост тогава не позволи това да се случи и поправките отпаднаха след президентско вето върху закона и решение на тогавашния премиер Бойко Борисов.

След като и този опит не успя – поредният тактически ход беше да се използва приятелски настроена към „Витоша ски“ фирма за изпълнител на проект за актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“. Фирмата „Пролес ООД“, автор и на проблемния план за управление на Национален парк „Пирин“, разработи проект, който предвижда възможността да се строи в рамките на 40% от територията на Природен парк „Витоша“.

Витоша е уникален обект от световен мащаб – малко са столиците по света, чиито жители могат да се радват на дива природна среда до самия град. София е единствената, която може да покаже мечки, вълци, диви кози на половин час от центъра на града. И всичко това – защото Природен парк „Витоша“ е създаден от прозорливи политици и управленци през 1934 година – първият парк на Балканския полуостров. От тогава паркът е опазван и развиван. Българските граждани са успели да опазят дивата природа до столицата в продължение на 84 години. И ще продължат да го правят независимо от лобисткия натиск на офшорни фирми, свързани с български олигарси и техните очевидно обслужващи политици-еднодневки, заключават от коалицията „За да остане природа в България“.

Share