kamchia-beach-headerКоалиция „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България се присъединява към гражданския протест утре, 16 май, на площад Народно събрание от 18,30 ч. – https://www.facebook.com/events/1763697313852667/

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България“ остро се противопоставя на готвените промени в Закона за опазване на земеделските земи, които целят улесняването за пореден път на застрояването на българското Черноморие. Предложението е внесено от депутата Йордан Апостолов от „Обединени патриоти“ и група депутати, сред които и ГЕРБ и предстои да бъде гласувано, вероятно още тази седмица.

Изключително скандално е, че един от първите актове на това Народно събрание е реверанс към възползвалите се от прочутите заменки от времето на Тройната коалиция. Заменките, които освен че се прочуха като изключително ощетяваща държавата практика, станаха причина и за наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия.

Целта на промените е удължаването с три години на срока на валидност на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи, когато не е започнато строителството, заради което е сменено предназначението на земята. В момента този срок е шест години, като за решенията приети преди влизане на закона в сила (24.5.2011) е допълнително удължен и е 6 години от влизане на закона в сила, тоест шест години от 24.5.2011г. Това допълнително удължаване е направено през 2012 г и вкарано в сила със задна дата, за да се опазят интересите на собствениците на имотите. Този допълнителен срок за решенията от преди май 2011 г. изтича на 23 май 2017, което обяснява и експресните действия на групата народни представители.

Изтичането на валидността на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи ще превърне тези земи отново в земеделски, което означава, че общините няма да могат да издават разрешения за строеж на тях, Регионалните инспекции по околна среда и водите ще са длъжни да правят преценка за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните намерения и пълното застрояване на крайбрежието ще бъде осуетено.

Във въпросните земи попадат над 70 % от всички дюни (4654 декара), които са станали частна собственост в нарушение на Конституцията и законите. Удължаването на срока за реализация на инвестиционните намерения не засяга единствено дребните собственици, както описват мотивите си вносителите на промените, а по-скоро дава шанс на имотни спекуланти и строителни предприемачи като: „Макси – І” АД, „Бългериан Пропърти Инвестмент Тръст“, Мадара Бяла; КВМ Инвестмънт, СТЦ Перелик, Рила спорт, Рийс интернешънъл ЕАД, Ибердрола и др., които са придобили по съмнителен начин тези имоти от държавата и общините или са ги закупили на изключително ниски цени като земеделски земи от собствениците им. Сред тези имоти са и заменените с държавата за по 18 ст. на квадратен метър чрез скандално известните заменки от периода преди 2008 г. терени край морето на Камчия. Вместо да подкрепи дребния и средния бизнес, проектозаконът ще застраши емблематични кътчета като: Камчийски пясъци, Шабла, Тюленово, Корал, Карадере, Иракли, Синеморец и още много други, останали непокътнати все още единствено заради бурните граждански протести през годините.

Природозащитниците изразяват съмнение и че този законопроект касае само 0,001 % от поземления фонд на България, тъй като от справка на сайта на Министерство на земеделието и храните става ясно, че площите със селско-стопанско предназначение са 5,2 милиона хектара. С други думи, проектът би трябвало да засяга едва 52 хектара или 520 декара. За сведение, само собствениците на Карадере притежават 1500 декара незастроени, но с променено предназначение терени, според взета информация от документи на община Бяла и Административен съд Варна.

За да защитят последните незастроени места по морето и да предотвратят тези законови промени утре (16 май) гражданските групи „Да запазим Корал“, „Да спасим Иракли“ и „Да спасим Карадере“ организират протест на площад „Народно събрание“ от 18,30 часа. Коалиция „За да остане природа в България“ подкрепя протеста на гражданите и се присъединява към техните искания:

1. Вносителите да оттеглят законопроекта.
2. Министерството на земеделието и храните да публикува справка за всички имоти, които ще възстановят земеделското си предназначение и да прогласи решенията за промяна на предназначението им за загубили правно действие.
3. Министерството на земеделието и храните да уведоми общините, на чиято територия се намират тези имоти, и да ги предупреди, че за тях не могат да издават разрешителни за строеж, преди да се извърши нова промяна на предназначението.
4. Министерството на земеделието и храните да уведоми Министерство на околната среда и водите, както и РИОСВ, на чиято територия има такива земи, за загубата на валидност на решенията за промяна на предназначението на земята и възстановяването на земеделското ѝ предназначение с оглед правилното процедиране на инвестиционни намерения на тези земи.

Повече за исканията на гражданските групи и протеста:
https://www.facebook.com/events/1763697313852667/

Повече за процеса на заменките при Камчийски пясъци: http://forthenature.org/cases/9

Share