Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България, настоява пред министъра на вътрешните работи за бързо разследване на случая с умишления палеж на автомобила на Елена Цингарска, член на Управителния съвет на Сдружение за дива природа Балкани. Инцидентът е станал снощи около 22 часа, в центъра на столицата, близо до театър „София“. По автомобила са нанесени сериозни щети.

Припомняме, че в края на февруари 2017 г. бяха запалени автомобилът и къщата на инж. Николай Стайков, дългогодишен служител на Национален парк Централен Балкан, прилагащ мерките за контрол и охрана на територията в ръководения от него парков участък Калофер. Природозащитниците организираха и дарителска кампания за набиране на финансови средства в подкрепа на инж. Стайков.

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява за бързи мерки да се открият извършителите и да се накажат с цялата строгост на закона, защото никой не може да си позволява да сплашва по този начин хора, които работят за опазването на общо благо като българската природа и гора.

Напоследък работата на Елена Цингарска и Сдружение за дива природа Балкани беше свързана с плана за действие за вълка – неправителствената организация е член на работната група към Министерство на околната среда и водите. Планът обаче отлежава вече година и половина в министерството.

Преди две седмици Елена Цингарска подписа от името на коалицията „За да остане природа в България“ писмото до служебния заместник-министър на земеделието и храните Иван Палигоров след проведената с него среща. В писмото се настоява за деполитизация и възстановяване на експертността в управлението на държавните гори и контролните институции, включително назначенията в природните паркове. Писмото предлага и налагане на мораториум на сечите върху 10% от горите във фаза на старост държавна собственост, попадащи в Защитена зона Рила-Буфер, до приемане на заповедта за обявяването на зона.

В него се обсъждат и възможности за увеличение на прозрачността и публичното участие в управлението и контрола в горите, за изпълнение на решението на Европейската комисия от 2014 г. за оценяване на незаконната държавна помощ от заменките на гори, за горска сертификация на всички държавни гори по системата FSC, за анализ на дейността и публичните средства, които се разходват от държавните предприятия и Изпълнителна агенция по горите, за управление на защитените зони от Натура 2000, за възможността за обмяна на опит с германски специалисти по отношение на корояда и щетите, които оказва върху горските насаждения, както и за представяне пред политическите партии и широката общественост на идеята за създаване на самостоятелно горско ведомство, което ще гарантира в максимална степен ефективно изпълнение на обществените, икономическите и социални функции на горското стопанство.

Ако няма бързо разрешаване на двата случая с умишлени палежи, коалицията „За да остане природа в България“ ще уведоми европейските институции и международните си партньори за посегателствата срещу хората, които работят за опазването на българската природа.

Share