logo-small1На 17 октомври 2014 г. Асоциацията на парковете в България започна работа по проекта „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“. Дейностите ще се извършват през следващите 12 месеца и включват:

  1. Изготвяне на наръчник за застъпничество за опазване на околната среда
  2. Разширяване на базата данни на архива за защитените територии www.ekoarhiv.bg с нови фондове, подпомагащи зелено застъпничество
  3. Четири двудневни обучения в София, Пловдив, Варна и Габрово за НПО, граждански групи и младежи за застъпничество за опазване на околната среда
  4. Популяризиране на целите и резултатите от усилията за изграждане на капацитет за зелено застъпничество чрез:

4.1. Презентация на разработените наръчници за обучение и обявяване на график на обученията за зелено застъпничество

4.2. Изложба на архивни документи, придобити чрез нови архивни фондове и дискусия върху значимостта им за конкретни казуси на застъпничество за опазване на природата в България.

Проектът е на обща стойност 19990.88 евро и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

За повече информация, можете да се свържете с проектния мениджър Вера Стаевска на адрес vera_staevska  @ abv.bg

Share