АПБ не подкрепя предложените промени в границите и площта на Природен парк Персина

Днес, 12.09.2019 Асоциация на парковете в България изпрати становище по повод обявените процедури за промяна границите и площта на Природен парк „Персина“ на електронните страници …

пълният текст »

Становище на АПБ по Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община

Асоциация на парковете в България изпрати становище по проекта на Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община, публикувана на страницата …

пълният текст »